Учеба ни почем: Студенческий сайт
Учителя курят

ПЕРЕДМОВА. РОЗРОБНИКИ: ЗА УЧАСТЮ:


1 РОЗРОБЛЕНО:

РОЗРОБНИКИ: ЗА УЧАСТЮ:


Науково-виробнича фірма «Інпроект», ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві», ПК 1 «Ціноутворення у будівництві» ИСС «Зодчий»

О. Юровський (науковий керівник), В. Лясковський, С. Лясковський

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Д. Ісаєнко, канд. наук з державного управління, А. Беркута, к.е.н., П. Губень, І. Пономаренко


2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, чинний 3 2014-01-01


З НА ЗАМІНУ:


ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва»


Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання права власності треба звертатися до Мінрегіону України

Мінрегіон України, 2013


ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

ЗМІСТ

с.

Вступ .......................................................................................................................................... V

1 Сфера застосування ........................................................................................................... 1

2 Нормативні посилання ........................................................................................................ 2

3 Терміни та визначення понять .......................................................................................... 2

4 Система ціноутворення у будівництві............................................................................ 6

5 Складання інвесторської кошторисної документації................................................... 9

5.1 Загальні положення..................................................................................................... 9

5.2 Види інвесторської кошторисної документації................................................... 11

5.3 Склад інвесторської кошторисної документації ................................................ 11

5.4 Складання локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них............... 14

5.5 Особливості розроблення кошторисної документації на реконструкцію
і технічне переоснащення об'єктів виробничого та невиробничого
призначення................................................................................................................ 21

5.6 Складання об'єктних кошторисів .......................................................................... 22

5.7 Складання локальних та об'єктних кошторисних розрахунків .................... 23

5.8 Складання зведених кошторисних розрахунків вартості об'єктів
будівництва ................................................................................................................ 25

5.9 Складання зведеня витрат ................................................................................... 33

5.10 Складання відомості кошторисної вартості будівництва будинків,
будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної
інфраструктури, що входять до пускових комплексів .................................... 34

5.11 Загальні положення з оформлення інвесторської кошторисної
документації................................................................................................................ 34

6 Визначення вартості будівництва................................................................................. 36

6.1 Визначення розміру коштів окремих складових на стадії проектування

в інвесторській кошторисній документації.......................................................... 36

6.2 Визначення вартості будівництва при складанні ціни пропозиції
учасника конкурсних торгів..................................................................................... 406.3 Особливості складання та узгодження договірних цін.................................... 45

6.4 Визначення вартості виконаних робіт та витрат............................................... 47

7 Особливості визначення вартості пусконалагоджувальних робіт.......................... 50


ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

ДОДАТОК А Форма локального кошторису на будівельні роботи............................... 53

ДОДАТОК Б Форма локального кошторису на придбання устаткування, меблів

та інвентарю.................................................................................................... 54

ДОДАТОК В Форма локального кошторису на пусконалагоджувальні роботи........ 55

ДОДАТОК Г Форма індивідуальної ресурсної елементної кошторисної норми

на будівельні роботи ..................................................................................... 56

ДОДАТОК Д Форма відомості ресурсів до локального кошторису .............................. 57

ДОДАТОК Ε Форма об'єктного кошторису......................................................................... 58

ДОДАТОК Ж Форма відомості ресурсів до об'єктного кошторису................................ 59

ДОДАТОК И Форма зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта

будівництва..................................................................................................... 60

ДОДАТОК К Примірна номенклатура зведеного кошторисного розрахунку

вартості об'єкта будівництва....................................................................... 62

ДОДАТОК Л Форма відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку

вартості об'єкта будівництва....................................................................... 69

ДОДАТОК Μ Форма зведення витрат.................................................................................. 70

ДОДАТОК Η Форма відомості кошторисної вартості будівництва будинків,
будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної
інфраструктури, що входять до пускових комплексів........................... 71

ДОДАТОК Π Усереднені показники розміру коштів на покриття ризиків всіх
учасників будівництва для врахування в інвесторській
кошторисній документації ........................................................................... 73

ДОДАТОК Ρ Форма дефектного акта.................................................................................. 76

ДОДАТОК С Форма договірної ціни ................................................................................... 77

ДОДАТОК Τ Форма акта приймання виконаних будівельних робіт ........................... 79

ДОДАТОК У Форма довідки про вартість виконаних будівельних робіт та

витрати ............................................................................................................ 81

ДОДАТОК Φ Форма звіту про виконання робіт за контрактом на об'єкті

будівництва за період (місяць/рік) ............................................................ 82

ДОДАТОК X Форма підсумкового звіту про вартість виконаних робіт за

контрактом на об'єкті будівництва за період ......................................... 83

ДОДАТОК Ц Форма акта здавання-приймання виконаних будівельних робіт ..... 85

ДОДАТОК Ш Форма індивідуальної ресурсної елементної кошторисної норми

на пусконалагоджувальні роботи............................................................. 87

IV


ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

ВСТУП

Цей національний стандарт розроблено на заміну ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» методом перегляду з розроб­ленням відповідного національного стандарту (ДСТУ).

Підставою для розроблення цього національного стандарту є Закони України «Про стандартизацію», «Про будівельні норми», постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 471 «Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року». ИСС «Зодчий»

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законо­давству.

V


ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА RULES OF CONSTRUCTION COSTS

Чинний від 2014-01-01

Карта сайта
00881607.html
00881617.html
00881627.html
00881637.html
00881647.html
00881657.html
00881667.html
00881677.html