Учеба ни почем: Студенческий сайт
Учителя курят

Професійна етика

Стаття 1. Добровільність.

1.1 Процес медіації розпочинається у тому разі, якщо всі сторони добровільно висловили згоду на участь у ньому. Як сторони, так і медіатор мають право відмовитися від даної процедури на будь-якому з її етапів.

1.2 Сторони мають право обирати кандидатуру медіатора або просити замінити його/її на будь-якій стадії процесу.

Стаття 2. Конфіденційність.

Як сторони, так і медіатор не можуть розголошувати, цитувати, переказувати третім особам чи іншим чином використовувати інформацію (письмову, усну, пряму чи опосередковану), яка стала їм відомою під час процесу медіації. Положення цього пункту не поширюються на випадки:

1) якщо сторони дали на це свою згоду;

2) якщо інформація використовується у безособовій формі в середовищі професіоналів з метою навчання та обміну досвідом;

3) якщо отримана інформація свідчить про реальну загрозу завдання шкоди та скоєння іншого злочину: в такому випадку медіатор повинен поінформувати відповідні органи, зазвичай правоохоронні, а у деяких випадках – осіб, яких це стосується.

Стаття 3. Неупередженість.

3.1 Медіатор діє однаково в інтересах обох сторін, незважаючи на вік, стать, соціальний статус, расу, колір шкіри, мову, релігію, політичні або інші переконання, національне та соціальне походження, майнове, соціальне чи інше становище.

3.2 Медіатор під час участі в процесі переговорів повинен уникати внутрішнього конфлікту інтересів, коли його/її соціальні чи професійні стосунки з будь-яким учасником конфлікту чи його представником, що також бере участь у процесі, можуть вплинути на об’єктивність і призвести до виникнення упередженого ставлення.

Стаття 4. Нейтральність.

Медіатор не повинен мати особистої зацікавленості в певному варіанті вирішення конфлікту. Відповідно, медіатор не нав’язує сторонам свої судження чи будь-які варіанти вирішення спору.

Стаття 5. Взаємовідносини з клієнтом.

Медіатор зобов’язаний:

5.1 поважати самовизначення сторін (самостійність, волевиявлення) – здатність учасників досягти добровільної згоди;

5.2 підтримувати право учасників на особисте життя та конфіденційність, на відповідальне використання інформації, на взаємостосунки, що базуються на довірі;

5.3 сприяти розумінню учасниками процесу медіації та особливої

ролі медіатора в цьому процесі;

5.4 забезпечити справедливу і неупереджену організацію та перебіг

кожного з етапів процесу;

5.5 за вимогою учасників надавати їм інформацію щодо своєї кваліфікації, знань і досвіду;

5.6 надавати консультації всім учасникам процесу (на їхнє прохання) з питань, що належать до його компетенції.

Розділ III

Карта сайта
00888407.html
00888417.html
00888427.html
00888437.html
00888447.html
00888457.html
00888467.html
00888477.html