Учеба ни почем: Студенческий сайт
Учителя курят

емаль-долото) емальні різці 12 страница

Які основні функції жовткового міхура?
= джерело первинних статевих клітин і клітин крові

Які особливості будови характерні для базальної поверхні епітеліоцита?
= Напівдесмосомами прикріплені до базальної мембрани

Які особливості будови хрящової тканини забезпечують її пружність?
= молекулярна організація хрящового матрикса (наявність в ньому білків протеогліканів)

Які особливості будови хрящової тканини забезпечують її пружність?
= молекулярна організація хрящового матрикса (наявність в ньому білків протеогліканів)

Які особливості виведення секрету з екзокриноцита мерокриновим способом?
= Секрет виділяється шляхом екзоцитозу через апікальну поверхню клітини

Які полюси має бластула?
= анімальний та вегетативний

Які процеси відбуваються в клітині в постсинтетичному періоді інтерфази?
= синтез білків для ахроматинового веретена та АТФ

Які процеси відбуваються в клітині в синтетичному періоді інтерфази?
= синтез ДНК

Які процеси відбуваються в клітині під час анафази?
= розходження хроматид до полюсів клітини

Які процеси відбуваються в клітині під час метафази?
= розміщення хромосом на екваторі клітини

Які процеси відбуваються в клітині під час ранньої профази мітозу?
= резорбція ядерця і каріолеми

Які процеси відбуваються в клітині під час телофази?
= реконструкція нуклеолеми, цитотомія, формування ядерця

Які процеси відбуваються в червоному кістковому мозку?
= утворення еритроцитів, гранулоцитів, моноцитів, В-лімфоцитів, попередників Т-лімфоцитів і тромбоцитів.

Які процеси не відбуваються в клітині під час телофази?
= розходження хромосом

Які рецептори реєструють вібрацію малої і великої частоти, зміну тиску?
= тільця Фатер-Пачіні.

Які рецептори сприймають температурні відчуття?
= колби Краузе;

Які спеціальні органели знаходяться в цитоплазмі м*язового волокна?
= міофібрили

Які стадії мітозу ви знаєте:
= профаза, метафаза, анафаза, телофаза

Які структури зазнають ушкодження після руйнування тонких міофіламентів?
= Актинові міофіламенти.

Які структури називають оксифільними?
= Що зафарбовуються кислими барвниками

Які структури належать до системи цитоскелета нейронів?
= мікрофіламенти і мікротрубочки

Які структури не входять до складу міжклітинної речовини пухкої сполучної тканини?
= фібробласти

Які структури не входять до складу нейрита?
= речовина Нісля;

Які структури нейрона беруть участь у проведенні нервового імпульса?
= плазмолема;

Які структури розмежовує гематоплацентарний бар*єр?
= кров плода і матері;

Які структури розмежовує двошарова базальна мембрана?
= Епітелій і пухку сполучну тканину

Які структури розмежовує тришарова базальна мембрана?
= Епітелій і пухку сполучну тканину

Які структури розміщені на зовнішній поверхні ендоплазматичної сітки?
= Рибосома

Які структури та гістопрепарати називають базофільними?
= Що зафарбовуються основними барвниками

Які структури та гістопрепарати називають поліхроматофільними?
= Ті, що сприймають основні і кислі барвники одночасно

Які структури утворює щільна оформлена сполучна тканина?
= сухожилкиЯкі структури утворюють зародковий диск?
= дно амніотичного та дах жовткового міхурців

Які структури утворюються в результаті ранньої гаструляції?
= екто- і ентодерма

Які структурні елементи клітини забезпечують синтез білка?
= Ядро, гранулярна ендоплазматична сітка, полірибосоми;

Які структурні компоненти пластинчастої кісткової тканини?
= кісткові пластинки, остеоцити

Які структурні компоненти формують комплекс пор в каріолемі?
= Ділянки злиття зовнішньої і внутрішньої мембран каріолеми

Які структурні компоненти хрящової тканини?
= хондробласти, хондроцити, міжклітинна речовина

Які структурні компоненти цитоплазми морфологічно пов*язані з зовнішньою мембраною каріолеми?
= ЕПС

Які структурні ознаки базофіла крові?
= сегментоване ядро, в цитоплазмі фіолетові гранули;

Які структурні ознаки еозинофіла крові?
= сегментоване ядро, в цитоплазмі багато рожевих гранул;

Які структурні ознаки лімфоцита?
= невелика клітина з високим ядерно–цитоплазматичним співвідношенням

Які структурні ознаки лімфоцита?
= невелика клітина з високим ядерно–цитоплазматичним співвідношенням;

Які структурні ознаки нейтрофіла крові?
= сегментоване ядро, багато дрібних рожевих і синіх гранул;

Які структурні ознаки нейтрофіла?
= сегментоване ядро, багато дрібних рожевих і синіх гранул

Які структурні ознаки тканинного базофіла?
= сегментоване ядро, в цитоплазмі фіолетові гранули

Які структурні особливості спостерігаються в гіаліновому хрящі при старінні організму?
= відкладання солей Са в міжклітинній речовині

Які судини містить пуповина?
= дві артерії і одну вену;

Які типи клітин відносяться до 4–го класу схеми кровотворення?
= проліферативні клітини-попередники

Які типи клітин відносяться до 5–го класу схеми кровотворення?
= клітини, які диференціюються (дозріваючі), бласти

Які типи клітин відносяться до 6–го класу схеми кровотворення?
= диференційовані клітини (зрілі)

Які типи секреції Ви знаєте?
= Мерокриновий, макроапокриновий, мікроапокриновий, голокриновий

Які тканини з перелічених не належать до тканин загального призначення?
= М*язова і нервова

Які тканини із перелічених є тканинами спеціального призначення?
= М*язова і нервова

Які тканини належать до сполучних тканин?
= хрящова і кісткова

Які тканини розвиваються з мезенхіми?
= Кров, лімфа, всі види сполучної тканини;

Які ультраструктурні ознаки плазмоцита?
= розвинена гранулярна ендоплазматична сітка

Які ультраструктурні ознаки плазмоцита?
= добре розвинена гранулярна ендоплазматична сітка;

Які функції виконують еритроцити?
= транспортна, дихальна;

Які хімічні компоненти є в складі плазматичної мембрани?
= Фосфоліпіди, білки, полісахариди, холестерин

Які шари клітин розрізняють у перехідному епітелії?
= Базальний, проміжний, покривний

Якого значення досягає кількість клітин в організмі людини?
= 10=14 - 10=15

Якою кістковою тканиною утворені шви черепа ?
= грубоволокнистою

Якою оболонкою вкрита бластоциста людини?
= оболонкою запліднення

Якою органелою загального призначення в інших клітинах є хроматофільна субстанція нейроцитів?
= гранулярна ендоплазматична сітка;

Якою частиною клітинної оболонки є кортикальний шар?
= Внутрішня пластинка

Яку консистенцію має сполучна тканина, що входить до складу пуповини?
= слизову

Яку назву має контакт епітеліальної клітини з базальною мембраною?
= Напівдесмосома

Яку назву має контакт між нервовими клітинами?
= Синапс

Яку назву має надмембранна зона плазмолеми?
= Глікокалікс

Яку назву має спеціалізований контакт між нейроцитами?
= синапс;

Яку об*ємну частину крові складає плазма?
= 55 – 60%.

Яку об*ємну частину крові складають формені елементи?
= 40 – 45%;

Яку форми мають фібробласти?
= веретеноподібну

Яку форму має плацента людини?
= дискоїдальна;

Яку функцію виконує ядерце?
= місце утворення рибосомних РНК і самих рибосом

Яку функцію виконують кров*яні пластинки?
= участь в згортанні крові;

Яку функцію виконують молоді диференційовані клітини охрястя?
= апозиційний ріст хряща

Яку функцію виконують остеобласти?
= утворення волокон і аморфної речовини

Яку функцію виконують остеокласти?
= руйнують міжклітинну речовину

Яку функцію виконують фібробласти?
= cинтез міжклітинної речовини

Яку функцію забезпечують ферменти, абсорбовані глікопротеїдами надмембранного шару плазмолеми?
= Примембранне травлення

Якщо клітина має 3n набір хромосом, то її називають:
= Триплоїдною

Якщо у людини взяти на аналіз кров одразу після виконання тяжкої фізичної праці,то гемограма буде відрізнятися від нормальної. Кількість яких формених елементів крові у зв*язку з цим збільшиться?
= Еритроцитів

1. Виберіть правильний переклад словосполученння “праве коліно”:

E. * genu dextrum

2. Виберіть правильний переклад cловосполучення “в плодах шипшини”:

E. * in fructibus Rosae

3. Виберіть правильний переклад словосполучення “вологий карієс зуба”:

E. * caries dentis humida

4. Виберіть правильний переклад словосполучення “cryotherapia”:

E. * методи лікування, які базуються на застосуванні низьких температур

5. Виберіть рядок, в якому всі іменники IV відміни:

E. * usus, bolus, visus

6. Виберіть правильне узгодження прикметника з іменником:

E. * sinus frontales

7. Виберіть правильний переклад словосполученння “печінкові протоки”:

E. * ductus hepatici

8. Виберіть правильний переклад cловосполучення “білої глини”:

E. * bolus albae

9. Виберіть правильний переклад словосполучення “екзогенні пролежні”:

E. * decubitus exogeni

10. Виберіть правильний переклад словосполучення “розлад смаку”:

E. * dysgeusia

11. Виберіть рядок, в якому всі іменники IV відміни:

B. * decursus, decubitus, situs

12. Виберіть правильний переклад словосполучення медичне мило:

E. * sapo medicatus

13. Виберіть правильний переклад словосполучення: нашатирно-ганусових крапель (Род. відм.)

E. * Liquoris Ammonii anisati

14. Визначіть онову іменника “корінь”:

E. * radic-

15. Визначіть онову іменника “порошок”:

E. * pulver-

16. Визначіть оcнову іменника “розчин”:

E. * solution-

17. Вибрати правильний переклад словосполучення “лускаті краї”в Gen. Pl:

E. * marginum squamosorum

18. Виберіть правильний переклад словосполученння “крижовий ріжок”:

E. * cornu sacrale

19. Виберіть правильний переклад cловосполучення “для внутрішнього вживання”:

E. * pro usu interno

20. Виберіть правильний переклад словосполучення “hypaesthesia”:

E. * зниження поверхневої чутливості

21. Виберіть правильний переклад словосполучення “наука про пологи”:

E. * tocologia

22. Виберіть рядок, в якому всі іменники IV відміни:

E. * foetus, gustus, motus

23. Виберіть правильне узгодження прикметника з іменником:

E. * processum articularem inferiorem

24. Виберіть правильний переклад словосполученння “пальці правої кисті”:

E. * digiti manus dextrae

25. Виберіть правильний переклад cловосполучення “cвіжі плоди малини”:

E. * fructus Rubi idaei recentes

26. Виберіть правильний переклад словосполучення “відсутність нюху”:

E. * anosmia

27. Виберіть правильний переклад словосполучення “гострий напад глаукоми”:

E. * accessus glaucomatis acutus

28. Виберіть рядок, в якому всі іменники IV відміни:

E. * plexus, auditus, motus

29. Виберіть правильний переклад словосполучення “малі підязикові протоки”:

E. * ductus sublinguales minores

30. Виберіть правильний переклад ”критичні дні”:

E. * dies critici

31. Виберіть правильний переклад “обличчя вмираючого”:

E. * facies Hippocratica

32. Виберіть правильний переклад “aprosopia”:

E. * відсутність обличчя

33. Вкажіть правильний переклад “урологічного збору”:

E. * specierum urologicarum

34. Вкажіть правильний переклад “в цитоплазматичній поверхні”:

E. * in superficie cytoplasmatica

35. Вкажіть правильний переклад “combustiones faciei”:

E. * опіки обличчя

36. Вкажіть правильний переклад “ facies articularis superior”:

E. * верхня суглобова поверхня

37. Вкажіть правильний переклад “diprosopus”:

E. * близнята, що зрослися і мають на одній спільній голові два обличчя

38. Вкажіть правильний переклад “збору проти ожиріння»:

E. * specierum apertivarum

39. Вкажіть правильний переклад “hemeralopia”:

E. * різке погіршення зору в умовах пониженої освітленості

40. Вкажіть правильний переклад “вторинний карієс зубів”:

E. * caries dentium secundaria

41. Вкажіть правильний переклад “збору з листків і трав”:

E. * specierum e foliis et herbis

42. Вкажіть правильний переклад “facierum anterolateralium”:

E. * передньобічних поверхонь

43. Вкажіть правильний переклад “критичні дні хвороби”:

E. * dies critici morbi

44. Вкажіть правильний переклад терміну “харчова гемералопія”:

E. * hemeralopia alimentaria

45. Вкажіть правильний переклад терміну “ускладнений карієс зубів”:

E. * caries dentium complicata

46. Вкажіть правильний переклад терміну “передня поверхня повік”:

E. * superficies palpebrarum anterior

47. Вкажіть правильний переклад “prosopalgia”:

E. * неврологічний біль обличчя

48. Вкажіть правильний переклад “mixtura pro die”:

E. * мікстура на день

49. Виберіть правильний переклад “Visus, auditus, gustus sunt sensus hominis”:

E. * зір, слух, смак є відчуття людини

50. Виберіть правильний переклад “вторинний карієс зуба”:

E. * caries dentis secundaria

51. Виберіть правильний переклад “зовнішні поверхні”:

E. * superficies externae

52. Виберіть правильний переклад ”під скроневою поверхнею”:

E. * sub facie temporali

53. Виберіть правильний переклад "paralysis faciei":

E. * параліч обличчя

54. Виберіть правильний переклад “суха костоіда зуба»:

E. * caries dentis sicca

55. Виберіть правильний переклад терміну ”hydrophobia”:

E. * боязнь води

56. Виберіть правильний переклад клінічного діагнозу “опіки обличчя, ІІ стадія”:

E. * combustiones faciei, stadium II

57. Виберіть правильний переклад “мікстура на день”:

E. * mixtura pro die

58. Виберіть правильний переклад “первинний карієс зубів”:

E. * caries dentium primaria

59. Виберіть правильний переклад “dipsomania”:

E. * імпульсивний потяг до пияцтва

60. Вкажіть правильний переклад “від передньої поверхні кришталика”:

E. * a superficie lentis anteriore

61. Виберіть правильний переклад “сироватка проти сказу”:

E. * serum contra rabiem

62. Виберіть правильний переклад “встановлені дні”:

E. * dies constitutae

63. Виберіть правильний переклад “species sunt laxantes, amarae, cholagogae, pectorales et ceterae”:

E. * збори є проносні, гіркі, жовчогінні, грудні і інші

64. Виберіть правильний переклад “combustio faciei”:

E. * опік обличчя

65. Виберіть правильний переклад “з скроневими поверхнями”:

E. * cum superficiebus temporalibus

66. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “зуб” (dens, dentis m):

E. * мішаний

67. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “сітка” (rete, is n):

E. * голосний;

68. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “суглоб” (articulatio, onis f):

E. * приголосний;

69. Визначіть, у якому рядку словосполучення “пізній зуб” правильно вжите в Abl. Pl.:

E. * dente serotino

70. Знайдіть правильне узгодження іменника з прикметником “жовте тіло”:

E. * corpus flavum

71. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “головка” (caput, itis n):

E. * приголосний

72. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “кістка” (os, ossis n):

E. * мішаний

73. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “ін’єкція” (injectio, onis f):

E. * приголосний

74. Визначіть, у якому рядку словосполучення “біла квітка” правильно вжите в Abl. Sing.:

E. * flore albo

75. Знайдіть правильне узгодження іменника з прикметником “складний суглоб”:

E. * articulatio composita

76. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “серце” (cor, cordis n):

E. * мішаний

77. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “печінка” (hepar, atis n):

E. * голосний

78. Визначіть онову іменника “п’явка”:

E. * hirudin-

79. Визначіть, у якому рядку словосполучення “лобна кістка ”правильно вжите в Gen.Pl.:

E. * ossium frontalium

80. Знайдіть правильне узгодження іменника з прикметником “активоване вугілля”:

E. * Carbo activatus

81. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “плазма” (plasma, atis n):

E. * приголосний

82. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “частина” (pars, partis f):

E. * мішаний

83. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “фаланга” (phalanx, ngis f):

E. * мішаний

84. Визначіть основу іменника “кістка”:

E. * oss-

85. Визначіть, у якому рядку словосполучення “середнє вухо” правильно вжите в Abl.Sing.:

E. * aure media

86. Знайдіть правильне узгодження іменника з прикметником “медичні п’явки”:

E. * hirudіnes medicinales

87. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “вагітність” (graviditas, atis f):

E. * приголосний

88. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “біль” (dolor, oris m):

E. * приголосний

89. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “мед” (mel, mellis n):

E. * мішаний

90. Визначіть основу іменника “частина”:

E. * part-

91. Визначіть, у якому рядку словосполучення “пізній зуб” правильно вжите в Gen.Pl.:

E. * dentium serotinorum

92. Знайдіть правильне узгодження іменника з прикметником “гострий біль”:

E. * dolor acutus

93. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “кореневище” (rhizoma, atis n):

E. * приголосний

94. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “стінка” (paries, etis m):

E. * приголосний

95. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “шкіра” (cutis, is f):

E. * мішаний

96. Визначіть основу іменника “ампутація”:

E. * amputation-

97. Визначіть, у якому рядку словосполучення “скроневі кістки” правильно вжите в Nom.Pl.:

E. * ossa temporalia

98. Знайдіть правильне узгодження іменника з прикметником “еластична сітка”:

E. * rete longum

99. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “ложка” (cochlear, aris n):

E. * голосний

100. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “екземпляр” (exemplar, aris n):

E. * голосний

101. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “вухо” (auris, is f):

E. * мішаний

102. Визначіть основу іменника “порожнина”:

E. * cavitat-

103. Визначіть, у якому рядку словосполучення “кісткова частина” правильно вжите в Nom.Pl.:

E. * partes osseae

104. Знайдіть правильне узгодження іменника з прикметником “довга кістка”:

E. * os longum

105. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “нирка” (ren, renis m):

E. * приголосний

106. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “шпора” (calcar, aris n):

E. * голосний

107. Визначіть онову іменника “травма”:

B. * traumat-

108. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “діагноз” (diagnosis, is f):

E. * мішаний

109. Знайдіть правильне узгодження іменника з прикметником “осаджена сірка”:

E. * Sulfur praecipitatum

110. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “край” (margo, inis m):

E. * приголосний

111. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “кореневище” (rhizoma, atis n):

E. * приголосний, має особливості відмінювання

112. Визначіть оcнову іменника “симптома”:

E. * symptomat-

113. Виберіть латинський відповідник терміна «ротова щілина»:

E. * rima oris

114. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “живіт” (abdomen,inis n):

B. * приголосний

115. Знайдіть правильне узгодження іменника з прикметником “дрібний порошок”:

E. * pulvis subtilis

116. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “кров” (sanguis, inis m):

E. * приголосний

117. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “судина” (vas, vasis n):

E. * В однині за 3 відміною, а у множині за 2 відміною

118. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “система” (systema, atis n):

E. * приголосний

119. Знайдіть правильне узгодження іменника з прикметником “підшкірні ін’єкції”:

E. * injectiones subcutaneae

120. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “гортань” (larynx, ngis m):

E. * мішаний

121. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “мак” (Papaver, eris n):

E. * приголосний

122. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “рот” (os, oris n):

E. * приголосний

123. Визначіть, у якому рядку словосполучення “широка голова” правильно вжите в Abl.Sing.:

E. * capite lato

124. Знайдіть правильне узгодження іменника з прикметником “суглобові хрящі”:

E. * cartilagines articulares

125. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “тварина” (animal, alis n):

E. * голосний

126. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “глотка” (pharynx, ngis m):

E. * мішаний

127. За яким типом відмінювання відмінюється іменник “стопа” (pes, pedis m):

E. * приголосний

128. Визначіть онову іменника “стінка”:

E. * pariet-

129. Визначіть, у якому рядку словосполучення “права стопа” правильно вжите в Abl.Sing.:

E. * pede dextro

130. Знайдіть правильне узгодження іменника з прикметником “лускаті краї”:

E. * margines squamosi

131. Виберіть правильне узгодження прикметника з іменником:

E. * vasa lymphatica

132. Виберіть правильний переклад клінічного терміна ’’ophthalmitis’’:

E. * запалення ока

133. Виберіть правильний переклад фармацевтичного виразу ’’спиртового розчину йоду’’:

E. * solutionis Jodi spirituosae

134. Визначте , в якому рядку є правильний переклад виразу ’’нашатирного спирту’’:

E. * solutionis Ammonii caustici

135. Виберіть правильний переклад словосполучення ’’суха шкіра’’:

E. * cutis sicca

136. Вибрати варіант,в якому словосполучення “кісткова частина” стоїть в Gen. Sing.

E. * partis osseae

137. Виберіть правильний переклад клінічного діагнозу “хронічний артрит”:

E. * arthritis chronica

138. Виберіть правильний переклад клінічного терміна “vertigophobia”

E. * боязнь запаморочень

139. Вибрати правильний переклад словосполучення “середня фаланга”:

E. * phalanx media

140. Виберіть правильний переклад терміну “dermatosis”:

E. * захворювання незапального характеру шкіри

141. Вибрати правильний переклад словосполучення “серцева водянка”:

E. * hydrops cardiacus

142. Виберіть правильний переклад клінічного діагнозу “алергічний дерматит”:

E. * dermatitis allergica

143. Виберіть правильний переклад словосполучення “слизу насіння льону”:

E. * mucilaginis seminum Lini

144. Вибрати правильний переклад анатомічного терміну “венозної крові”:

E. * sanguinis venosi

145. Визначте, у якому відмінку вжитий вираз “pro injectionibus”:

E. * Abl. Pl.

146. Вибрати правильний переклад словосполучення “простого сполучення клітин”:

D. * junctionis cellularum simplicis

147. Виберіть правильний переклад фармацевтичного терміну “solutio Camphorae spirituosa”:

E. * спиртовий розчин камфори

148. Виберіть правильний переклад словосполучення “після хронічного бронхіту”:

E. * post bronchitidem chronicam

149. Виберіть правильний переклад словосполучення “polyarthritis”:

E. * запалення численних суглобів

150. Вкажіть неправильний переклад терміна “сліпий отвір язика»:

E. * foramen caecum linguae

151. Вкажіть рядок з прикметниками “2-ої групи 2-ої підгрупи:

D. * dentalis,-e; mandibularis,-e

152. Вкажіть рядок з граматичною помилкою в терміні:

C. * pulpa radiculare

153. Вкажіть рядок з неправильно перекладеним прикметником:

D. * parotideus,-a,-um щитоподібний

154. Вкажіть рядок з орфоґрафічною помилкою в терміні:

D. * esophagealis,-e

155. Вкажіть рядок з граматичною помилкою в терміні:

D. * bursa pharyngeale

156. Вкажіть рядок з латинс ьким відповідником « під верхню щелепу»:

E. * sub maxillam

157. Вкажіть латинський відповідник терміна «іклова ямка»:

E. * fossa canina

158. Вкажіть латинський відповідник терміна “зубний сосочок»:

D. * papilla dentis

159. Вкажіть рядок з нeправильно визначеною oсновою іменника:

C. * maxilla,-ae f maxil-

160. Вкажіть рядок з граматичною помилкою в терміні:

C. * labium superior

161. Вкажіть рядок з неправильно утвореним терміном:

E. * sutura palatum

162. Вкажіть рядок з неправильно визначеною основою прикметника:

C. * hypoglossus,-a,-um hypoglos-

163. Виберіть правильний переклад стоматологічного терміна «коронка зуба»:

Карта сайта
00902007.html
00902017.html
00902027.html
00902037.html
00902047.html
00902057.html
00902067.html
00902077.html