Учеба ни почем: Студенческий сайт
Учителя курят

Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій

Завдання Результати
Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій Створення мережі інноваційних кластерів

Основні заходи:

схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи та відповідного плану заходів;

прискорення прийняття наступних законопроектів:

“Про внесення змін до Закону України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”;

“Про венчурні фонди”;

“Про наукові парки”;

прийняття Податкового кодексу з включенням низки положень щодо стимулювання інноваційної діяльності стосовно:

надання податкових пільг виконавцям інноваційних проектів у частині використання податку на прибуток;

забезпечення прискореної амортизації при виконанні інноваційних проектів та введення для виробництва високотехнологічної продукції та інноваційних підприємств 25 відсоткової ставки амортизації до первісної вартості основних засобів.

забезпечення виконання завдань та заходів Державної цільової економічної програми “Створення в Україні інноваційної інфраструктури” на 2009-2013 роки в частині:

виконання заходів Державної цільової програми розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки, в частині:

розроблення та впровадження програмного забезпечення для проведення моніторингу стану інноваційного розвитку економіки;

створення та забезпечення функціонування системи розподілених електронних інформаційних баз даних результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і дисертацій з можливістю доступу до неї через Інтернет і створення спеціалізованого Інтернет-сайту;

створення державної системи прогнозно-аналітичних та стратегічних маркетингових досліджень;

забезпечення створення та утримання регіональних центрів інноваційного розвитку та впровадження регіональних і галузевих інноваційних програм за рахунок державного та місцевих бюджетів;

розвиток розгалуженої мережі об’єктів інноваційної інфраструктури та трансферу технологій відповідно до завдань і заходів Державної цільової економічної програми “Створення в Україні інноваційної інфраструктури” на 2009 – 2013 роки, зокрема шляхом створення мережі інноваційно-технологічних кластерів як полюсів інноваційного розвитку та групування навколо них малих інноваційних підприємств;

створення системи моніторингу інноваційного розвитку економіки відповідно до завдань Державної цільової програми розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки;

Карта сайта
00906087.html
00906097.html
00906107.html
00906117.html
00906127.html
00906137.html
00906147.html
00906157.html